Firma CDM Sp. z o.o. realizuje projekt inwestycyjny dofinansowany ze środków EFRR

Firma CDM Sp. z o.o. realizuje projekt inwestycyjny dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

Oś priorytetowa 3 – Wsparcie Innowacji w Przedsiębiorstwach

Działanie 3.2   Wparcie wdrożeń wyników prac B + R

Poddziałanie 3.2.1  Badania na rynek

 

Tytuł projektu: Wdrożenie wyników prac B + R dotyczących produkcji aktywnych opakowań dla rynku fresh market

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 18 659 100,00 zł.

Całkowita kwota kosztów kwalifikowanych wynosi 15 170 000,00 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 6 826 500,00 zł, co stanowi 45,00 % kwoty kosztów kwalifikowanych.

Celem projektu jest wdrożenie wyników prac B + R dotyczących opakowań z aktywnymi powłokami, hamującymi rozwój grzybów i pleśni na zapakowanych produktach świeżych i wydłużającymi ich przydatność do spożycia.

Dzięki ich wprowadzeniu firma CDM Sp. z o.o. poszerzy swoją ofertę o niedostępne dotąd opakowania wzbogacone w aktywną powłokę biobójczą hamującą rozwój grzybów i pleśni oraz lakierowaną powłokę z cząsteczkami nano-dwutlenku tytanu, która pełni funkcję blokera UV. 

Umowa została podpisana 27.04.2017 r.