Podpisaliśmy nową umowę o dofinansowanie

Firma CDM Sp. Z o.o. pragnie poinformować, że w dniu 23 maja 2018 r. podpisała z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Umowę o dofinansowanie dla projektu pn.

„ Wprowadzenie na rynek inteligentnych opakowań z innowacyjną funkcją kontrolną” o numerze RPLD.02.03.01-10-0162/17-00 wyłonionego w ramach:

 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Działania: II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP

Poddziałania: II.3.1: Innowacje w MŚP