Umowa o dofinansowanie nr FENG.01.01-IP.02-0576/23

Informujemy, że podpisaliśmy umowę o dofinansowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) o numerze FENG.01.01-IP.02-0576/23.

Dotyczy ona realizowanego projektu o tytule: „Rozwój CBR wraz z realizacją agendy badawczej w zakresie rodziny barierowych opakowań monomateriałowych”, który obejmuje dwa moduły – B+R oraz infrastruktura B+R.

Projekt realizowany jest w ramach I Priorytetu Programu Fundusze Europejskie dla nowoczesnej gospodarki na lata 2021 – 2027 (FENG).

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 6 361 799, 56 PLN

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 5 298 274,08 PLN

Całkowita kwota dofinansowania wynosi 2 741 145,78 PLN