1. Administratorem danych osobowych (zwanym dalej CDM) w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (rozporządzenie to dalej nazwane jest „RODO”) jest CDM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Ksawerowie, przy ulicy Cegielnianej 7 – właściciel strony internetowej www.cdm.pl (zwaną dalej witryną)
 2. Informacje RODO znajdują się pod tym linkiem , dodatkowe zapytania prosimy kierować na adres cdm@cdm.pl
 3. Podanie danych osobowych przez osoby odwiedzające witrynę (zwanych dalej Użytkownikami) jest dobrowolne z zastrzeżeniem następującej sytuacji:.
  • Aby wysłać do nas formularz kontaktowy wymagamy podania adresu email.
 4. CDM wykorzystuje adres IP komputera osoby odwiedzającej w celach technicznych związanych z serwerami, na których utrzymywana jest strona. Adres ten może również być wykorzystywany do generowania danych statystycznych takich jak odwiedziny na serwisie.
 5. Dane osobowe przetwarzane są przez CDM w celu:
  • wywiązania się przez CDM z zawartej umowy czyli np. realizacji zlecenia,
  • udzielenia odpowiedzi na zadane zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego i prowadzenia dalszej korespondencji w tej sprawie,
 6. CDM przetwarza dane osobowe z zachowaniem najwyższej staranności oraz w sposób, który zabezpiecza dostęp do nich osobom nieupoważnionym wykorzystując zarówno techniczne, programistyczne jak i organizacyjne metody zabezpieczeń.
 7. Dane osobowe są co do zasady przetwarzane przez CDM przez okres realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem witryny lub do czasu skutecznego wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie są profilowane.