Firma CDM utworzyła dział badawczo-rozwojowy, który ma znaczny potencjał personalny i dobrze wyposażone zaplecze laboratoryjne. Zadaniem działu B+R jest opracowywanie nowych rozwiązań produktowych, technologicznych i procesowych, współpraca z akademickimi ośrodkami B+R oraz z Klientami w zakresie modyfikacji produktów, testowaniu i badaniu nowych opakowań.

Spółka CDM dysponuje wykwalifikowanym i doświadczonym zespołem specjalistów w zakresie kontroli jakości, badań laboratoryjnych, wsparcia technicznego czy kompleksowej obsługi Klienta w przypadku reklamacji lub uwag jakościowych. Zespół CDM systematycznie podwyższa standardy pracy w obszarze jakościowym jak również na stałe poszukuje innowacyjnych rozwiązań w obrębie efektywnego zarządzania ryzykiem jakościowym i związanym z bezpieczeństwem produktów oraz usług.

Nasze nowoczesne laboratorium wyposażone jest w różnego rodzaju urządzenia kontrolno-pomiarowe stanowiące szerokie, stabilne zaplecze techniczne względem prowadzonych badań technologii produkcji oraz realne wsparcie jakościowe w toku realizowanych zamówień naszych Klientów.

Zespół CDM uczestniczy także w sposób ciągły w badaniach B+R poprzez realizowane projekty, co pozwala na zdobywanie nowych doświadczeń w branży, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dla opakowań elastycznych oraz ukierunkowuje przedsiębiorstwo produkcyjne na zrównoważony rozwój biorąc od uwagę świadomość zapewnienia Konsumentom bezpieczeństwa opakowań.

Profesjonalny zespół specjalistów w połączeniu z nowoczesnym laboratorium badawczym i innowacyjnymi rozwiązaniami w obszarze B+R stanowi o sile spółki CDM w obszarze zapewnienia i monitorowania jak najwyżej jakości oraz bezpieczeństwa przy zachowaniu najwyższych standardów konsumenckich dla oferowanych i dostarczanych Klientom produktów oraz usług.