CDM posiada Dział B+R, ulokowany w nowo wybudowanym Zakładowym Centrum Innowacji, wyposażony w wysokiej klasy sprzęt laboratoryjny, pozwalający na samodzielne badania parametrów technicznych i bezpieczeństwa opakowań. Zadaniem działu B+R jest opracowywanie nowych rozwiązań produktowych,
technologicznych i procesowych oraz współpraca z akademickimi ośrodkami B+R, odbiorcami i dostawcami w zakresie modyfikacji, badania i testowania nowych opakowań. Doskonale rozwija się współpraca Działu B+R z Politechniką Łódzką, Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym i Stowarzyszeniem Natureef.